ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Лозница –Самуил –Хитрино“, свиква Общо събрание на членовете на Сдружението.
Дата на провеждане – 06,01,2021г. от 10:00 часа
Място на провеждане : гр. Лозница, ул. „Дружба ”, №21,
Събранието ще се проведе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна в представителите на Община Самуил и Община Хитрино в управителния съвет на сдружението .
2. Освобождаване на членове на ОС и УС и приемане на членове на ОС и УС.
3. Обсъждане на възможностите за кандидатстване по действащи европейски и национални програми.
4. Разни

Дата: 11.12.2020г.

Севгин Шукри – Предсетател на УС

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.