Миг Лозница – Самуил – Хитрино отправя покана за пазарна консултация до всички заинтересовани страни по Процедура 3 с предмет: “Изработка и доставка на турски, български, ромски и родопски носии”

ПОКАНА Относно: Представяне на Оферти за услуга с предмет: “Изработка и доставка на турски, български, ромски и родопски носии” Турски носии -комплект Стандарт 36 бр.  Български носии – комплект Стандарт    36 бр. Ромски носии- комплект Стандарт 22 бр. Родопски носии Стандарт 10 бр. Общо: 104 бр.  УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И  ГОСПОДА, Заинтересованите лица следва да… Continue reading Миг Лозница – Самуил – Хитрино отправя покана за пазарна консултация до всички заинтересовани страни по Процедура 3 с предмет: “Изработка и доставка на турски, български, ромски и родопски носии”

Миг Лозница – Самуил – Хитрино отправя покана за пазарна консултация до всички заинтересовани страни по Процедура 2 с предмет: “Организиране на дейности свързани с популяризиране местното културно и историческо наследство, включително местни традиции и бит.”

ПОКАНА   Относно: Представяне на Оферти за услуга с предмет: “Организиране на дейности свързани с популяризиране местното културно и историческо наследство, включително местни традиции и бит.” Организиране на спортно мероприятие „Среща на поколения – Футбол на малки врати“ в две възрастови групи за представители на трите общини, включващо: Организиране на мероприятието Осигуряване на съдийство на… Continue reading Миг Лозница – Самуил – Хитрино отправя покана за пазарна консултация до всички заинтересовани страни по Процедура 2 с предмет: “Организиране на дейности свързани с популяризиране местното културно и историческо наследство, включително местни традиции и бит.”

МИГ Лозница – Самуил – Хитрино отправя покана за пазарна консултация до всички заинтересовани страни по Процедура 1 с предмет: „Анкетно проучване за нагласите на местната общност към местните обичаи, култура, бит и популяризиране на резултатите“ и „Анализ на местното културно и историческо наследство, включително местни традиции и бит за идентифициране на възможностите за развитие и популяризиране на територията на МИГ“

ПОКАНА   Относно: Представяне на Оферти за услуга с предмет: „Анкетно проучване за нагласите на местната общност към местните обичаи, култура, бит и популяризиране на резултатите“, включващо: Начален етап: събиране и анализиране на наличната информация; Подготовка на материали за провеждане на проучването – въпросници, брошури, публикации в медиите и изданията за представяне на проекта. Проучвателска… Continue reading МИГ Лозница – Самуил – Хитрино отправя покана за пазарна консултация до всички заинтересовани страни по Процедура 1 с предмет: „Анкетно проучване за нагласите на местната общност към местните обичаи, култура, бит и популяризиране на резултатите“ и „Анализ на местното културно и историческо наследство, включително местни традиции и бит за идентифициране на възможностите за развитие и популяризиране на територията на МИГ“

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Лозница –Самуил –Хитрино“, свиква Общо събрание на членовете на Сдружението. Дата на провеждане – 06,01,2021г. от 10:00 часа Място на провеждане : гр. Лозница, ул. „Дружба ”, №21, Събранието ще се проведе при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. Промяна в представителите на Община… Continue reading ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Published
Categorized as Uncategorized