ПОКАНА

Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Лозница –Самуил –Хитрино“, свиква Общо събрание на членовете на Сдружението.
Дата на провеждане – 25,02,2021г. от 10:00 часа
Място на провеждане : гр. Лозница, ул. „Дружба ”, №19,
Събранието ще се проведе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на членове на ОС и УС и приемане на членове на в ОС и УС.
2. Разни

Дата: 09.02.2021 г.

Севгин Шукри – Предсетател на УС

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.