Обществено Обсъщдане на проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В С.САМУИЛ

 

На 14.06.2017 г. от 13:00 ч. се проведе обществено обсъждане на проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“ в залата на НЧ „Христо Ботев – 1925“ в с. Самуил, община Самуил. На срещата присъстваха представители на трите сектора- публичен, стопански и нестопански. Представени бяха основните цели и  приоритети,  важни проблеми и  предизвикателства, както и предложени решения за финализиране на концепцията на Стратегията. Присъстващите изразиха мнение относно избраните мерки, бюджети към всяка от тях , както и индикаторите заложени в документа. 

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.