Обществено Обсъждане на проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-ЛОЗНИЦА-САМУИЛ,ХИТРИНО“

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В ГР. С. ХИТРИНО

 

На 14.06.2017 г. от 10:00 ч. се проведе обществено обсъждане на проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“ в сесийната зала на общинска администрация в с. Хитрино, община Хитрино. На срещата присъстваха представители на трите сектора- публичен, стопански и нестопански. Представени бяха основните цели и  приоритети,  важни проблеми и  предизвикателства, както и предложени решения за финализиране на концепцията на Стратегията. Присъстващите изразиха мнение относно избраните мерки, бюджети към всяка от тях , както и индикаторите заложени в документа.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.