Обществено Обсъждане на проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“

 

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В ГР. ЛОЗНИЦА

 

На 14.06.2017 г. от 15:30 ч. се представи за обществено обсъждане проекта на  Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“ в Червената зала на НЧ „Пробуда – 1912“ в гр. Лозница, община Лозница. На срещата присъстваха представители на всички сектори. Представени бяха основните цели и  приоритети,  важни проблеми и  предизвикателства, както и предложени решения за финализиране на концепцията на Стратегията. Присъстващите изразиха мнение относно избраните мерки, бюджети към всяка от тях , както и индикаторите заложени в документа. 

 

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.