Обучение на екипа на тема “ Роля,задачи и отговорности на МИГ в процеса на подготовка и прилагане на Стратегия за водено от общностите местно развитие“.

ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ

 

На 22.05.2017 г. се проведе  обучение на  тема . „Роля, задачи и отговорности на МИГ в процеса на подготовка и прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие” участваха членове на УС на МИГ , представители на публичния сектор и  представители на бизнеса.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.