Обучение на лидери от пчеларския сектор на тема:“Възможности за развитие на пчеларския сектор посредством прилагането на Стратегия за водено от общностите местно развитие“

ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ В ГР. ЛОЗНИЦА

 

На 21.08.2017 г. се проведе  обучение на тема: „Възможности за развитие на пчеларския сектор посредством прилагането на Стратегия за водено от общностите местно развитие.“

На обучението присъстваха представители на пчеларския сектор на територията на трите Общини. Бяха разяснени възможностите за кандидатстване по отделните мерки включени в стратегията, обяснени бяха същността на подхода ВОМР, основните предимства и методи за прилагането му.

 

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.