Информационна конференция за популяризиране процеса на разработка на Стратегия за водено от общностите местно развитие

ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

На 07.04.2016г. от 09:00 ч. в Червената зала на НЧ „Пробуда – 1912“ в гр. Лозница МИГ „Лозница-Самуил-Хитрино“ проведе информационна конференция за популяризиране процеса на разработка на Стратегия за водено от общностите местно развитие. Представени бяха  възможностите за финансиране по подхода „Водено от общностите местно развитие” за включване на мерки от ПРСР 2014-2020 и изискваният на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. На събитието присъстваха членовете на Общото събрание на сдружението, представители на публичния, нестопански и стопански сектор.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.