Обяви

 

П О К А Н А

ЗА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 07.04.2016г. от 09:00 ч. в Червената зала на НЧ „Пробуда – 1912“ в гр. Лозница МИГ „Лозница-Самуил-Хитрино“ ще се проведе информационна конференция за популяризиране процеса на разработка на Стратегия за водено от общностите местно развитие.

 

 

П О К А Н А

ЗА  ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 06.04.2016г. от 09:00 ч. в залата на НЧ „Христо Ботев – 1925“ в с. Самуил МИГ „Лозница-Самуил-Хитрино“ ще се проведе информационна конференция за популяризиране процеса на разработка на Стратегия за водено от общностите местно развитие.

 

П О К А Н А

ЗА ОБУЧЕНИЕ

На 22.05.2017 г. ще се проведе  обучение на  тема . „Роля, задачи и отговорности на МИГ в процеса на подготовка и прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие” .

 

П О К А Н А

ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

с. САМУИЛ

Информационната среща ще се проведе на 30.05.2017 г. от 09:30 ч. в Залата Читалище с. Самуил, общ. Самуил.

На нея местното население ще се запознае с проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“.Ha cpeщaтa бeшe пpeдcтaвeнa paмĸaтa нa Cтpaтeгиятa зa BOMP нa тepитopиятa нa oбщините Лозница-Самуил-Хитрино.

 

 

П О К А Н А

ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

с. Синя вода

Информационната среща ще се проведе на 30.05.2017 г. от 11:30 ч. в Залата Читалище с. Синя вода, общ. Самуил.

На нея местното население ще  се запознае с проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“.

ПОКАНА З АОБУЧЕНИЕ В ГР. ЛОЗНИЦА

На 21.08.2017 г. ще се проведе  обучение на тема: „Възможности за развитие на пчеларския сектор посредством прилагането на Стратегия за водено от общностите местно развитие.“

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА

МИГ ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО

ДО:     ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

СНЦ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“: местна власт, земеделски стопани,  микропреприятия, малки и средни фирми, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.

Във връзка с кандидатстване с проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“на мярка „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, както и във връзка с разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие, Ви каним на срещи за обществено обсъждане на разработваната Стратегия, който ще се проведат по следния график:

–           На 14.06.2017 г. от 10.00 часа в залата на Община  с. Хитрино;

–           На 14.06.2017 г. от 13.00 часа в залата на НЧ „Христо Ботев – 1925“ в с. Самуил;

–           На 14.06.2017 г. от 15.30 часа в Червената зала на НЧ „Пробуда – 1912“ в гр. Лозница;.

     Основна цел на срещите е обсъждане на целите, мерките, приоритетите и параметрите на Стратегията за местно развитие. Приемане на окончателен вариант на стратегията за местно развитие.     

 

 

П О К А Н А

ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

На 16.06.2017 г. ще се проведоха информационни срещи за запознаване на местното население с проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“ в с. Трем, с. Развигорово, и с. Каменяк, общ. Хитрино.

 

П О К А Н А

ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

На 30.06.2017 г. от 09:00 ч. ще се проведе информационна среща за запознаване на местното население с проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“ в Залата Читалище с. Владимировци, общ. Самуил.

 

П О К А Н А

ЗА ОБУЧЕНИЕ В ГР. ЛОЗНИЦА

На 21.08.2017 г. ще се проведе  обучение на тема: „Възможности за развитие на пчеларския сектор посредством прилагането на Стратегия за водено от общностите местно развитие.“