ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ На 06.04.2016г. от 09:00 ч. в залата на НЧ „Христо Ботев – 1925“ в с. Самуил МИГ „Лозница-Самуил-Хитрино“ проведе информационна конференция за популяризиране процеса на разработка на Стратегия за водено от общностите местно развитие. Представени бяха  възможностите за финансиране по подхода „Водено от общностите местно развитие” за включване на мерки от ПРСР… Continue reading ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Published
Categorized as Обяви