Информационна среща за запознаване на местното население с проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“

ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА   На 30.06.2017 г. от 09:00 ч. се проведе информационна среща за запознаване на местното население с проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“ в Залата Читалище с. Владимировци, общ. Самуил. Ha cpeщaтa бeшe пpeдcтaвeнa paмĸaтa нa Cтpaтeгиятa зa BOMP нa тepитopиятa нa oбщините Лозница-Самуил-Хитрино и… Continue reading Информационна среща за запознаване на местното население с проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“

Published
Categorized as Обяви

Информационна среща за запознаване на местното население с проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“

ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА   На 16.06.2017 г. се проведоха информационни срещи за запознаване на местното население с проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“ в с. Трем, с. Развигорово, и с. Каменяк, общ. Хитрино. На срещите беше пpeдcтaвeнa paмĸaтa нa Cтpaтeгиятa зa BOMP нa тepитopиятa нa oбщините Лозница-Самуил-Хитрино и… Continue reading Информационна среща за запознаване на местното население с проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“

Published
Categorized as Обяви

Обществено Обсъждане на проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“

  ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В ГР. ЛОЗНИЦА   На 14.06.2017 г. от 15:30 ч. се представи за обществено обсъждане проекта на  Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“ в Червената зала на НЧ „Пробуда – 1912“ в гр. Лозница, община Лозница. На срещата присъстваха представители на всички сектори. Представени бяха основните… Continue reading Обществено Обсъждане на проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“

Published
Categorized as Обяви

Обществено Обсъждане на проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-ЛОЗНИЦА-САМУИЛ,ХИТРИНО“

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В ГР. С. ХИТРИНО   На 14.06.2017 г. от 10:00 ч. се проведе обществено обсъждане на проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“ в сесийната зала на общинска администрация в с. Хитрино, община Хитрино. На срещата присъстваха представители на трите сектора- публичен, стопански и нестопански. Представени… Continue reading Обществено Обсъждане на проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-ЛОЗНИЦА-САМУИЛ,ХИТРИНО“

Published
Categorized as Обяви

Обществено Обсъщдане на проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В С.САМУИЛ   На 14.06.2017 г. от 13:00 ч. се проведе обществено обсъждане на проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“ в залата на НЧ „Христо Ботев – 1925“ в с. Самуил, община Самуил. На срещата присъстваха представители на трите сектора- публичен, стопански и нестопански. Представени… Continue reading Обществено Обсъщдане на проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“

Published
Categorized as Обяви

Обучение на тема „Добри практики и проблеми при прилагане на подхода ВОМР“

  ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ   На 07.06.2017 г. се проведе  обучение на  тема „Добри практики и проблеми при прилагане на подхода ВОМР” .  На обучението присъстваха членове на Общото събрание на Сдружението, местни лидери и представители на бизнеса.  Бяха представени добри практики от прилагането на подхода  Лидер в България през програмен период 2007-2013г. Предизвикателства и научени… Continue reading Обучение на тема „Добри практики и проблеми при прилагане на подхода ВОМР“

Published
Categorized as Обяви

Информационна среща за запознаване на местното население с проекта на Стратегията зс Водено от общностите местно развитие на „МИГ-ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“

ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА с. САМУИЛ Информационната среща се проведе на 30.05.2017 г. от 09:30 ч. в Залата Читалище с. Самуил, общ. Самуил. На нея местното население се запозна с проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“.Ha cpeщaтa бeшe пpeдcтaвeнa paмĸaтa нa Cтpaтeгиятa зa BOMP нa тepитopиятa нa oбщините Лозница-Самуил-Хитрино… Continue reading Информационна среща за запознаване на местното население с проекта на Стратегията зс Водено от общностите местно развитие на „МИГ-ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“

Published
Categorized as Обяви

Информационна среща за запознаване на местното население с проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“.

ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА с. Синя вода   Информационната среща се проведе на 30.05.2017 г. от 11:30 ч. в Залата Читалище с. Синя вода, общ. Самуил. На нея местното население се запозна с проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“. Ha cpeщaтa бeшe пpeдcтaвeнa paмĸaтa нa Cтpaтeгиятa зa BOMP нa… Continue reading Информационна среща за запознаване на местното население с проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“.

Published
Categorized as Обяви

Обучение на екипа на тема “ Роля,задачи и отговорности на МИГ в процеса на подготовка и прилагане на Стратегия за водено от общностите местно развитие“.

ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ   На 22.05.2017 г. се проведе  обучение на  тема . „Роля, задачи и отговорности на МИГ в процеса на подготовка и прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие” участваха членове на УС на МИГ , представители на публичния сектор и  представители на бизнеса.

Published
Categorized as Обяви

Информационна конференция за популяризиране процеса на разработка на Стратегия за водено от общностите местно развитие

ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ   На 07.04.2016г. от 09:00 ч. в Червената зала на НЧ „Пробуда – 1912“ в гр. Лозница МИГ „Лозница-Самуил-Хитрино“ проведе информационна конференция за популяризиране процеса на разработка на Стратегия за водено от общностите местно развитие. Представени бяха  възможностите за финансиране по подхода „Водено от общностите местно развитие” за включване на мерки от… Continue reading Информационна конференция за популяризиране процеса на разработка на Стратегия за водено от общностите местно развитие

Published
Categorized as Обяви